Lze nějak v pohledu (view) APEXu zobrazit komentáře k tabulkám?

Lze nějak v pohledu (view) APEXu zobrazit komentáře k tabulkám?

Vytáhnout komentáře k tabulkám je možné pomocí tohoto skriptu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
BEGIN
  FOR col IN (SELECT v.view_name,
                     vc.column_name,
                     tc.table_name,
                     comm.comments
                FROM user_tab_cols vc
                JOIN user_views v
                  ON v.view_name = vc.table_name
                JOIN user_dependencies d
                  ON d.type = 'VIEW'
                 AND d.name = v.view_name
                JOIN all_tab_cols tc
                  ON tc.owner = CASE
                       WHEN d.referenced_type = 'SYNONYM' THEN
                        (SELECT s.table_owner
                           FROM all_synonyms s
                          WHERE s.owner = d.referenced_owner
                            AND s.synonym_name = d.referenced_name)
                       ELSE
                        d.referenced_owner
                     END
                 AND tc.table_name = CASE
                       WHEN d.referenced_type = 'SYNONYM' THEN
                        (SELECT s.table_name
                           FROM all_synonyms s
                          WHERE s.owner = d.referenced_owner
                            AND s.synonym_name = d.referenced_name)
                       ELSE
                        d.referenced_name
                     END
                 AND tc.column_name = vc.column_name
                JOIN all_col_comments comm
                  ON comm.owner = tc.owner
                 AND comm.table_name = tc.table_name
                 AND comm.column_name = tc.column_name) LOOP
    EXECUTE IMMEDIATE 'comment on column ' || col.view_name || '.' ||
                      col.column_name || ' is ''' || col.comments || '''';
  END LOOP;
END;
Adam Brentner

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Můžeme Vám s něčím poradit?

S vývojem aplikací v APEXu, Javascriptem, ...

Váš dotaz bude zveřejněn, jakmile na něj jeden z našich expertů odpoví. Vaši e-mailovou adresu nikde uvádět nebudeme.

Vyplňte prosím požadovaná pole.