Systém řízení likvidity

Popis problému

Řešená problematika zahrnovala komplexní procesy monitorování a predikce měnové báze a systému povinných minimálních rezerv (PMR).

Aktuální systém řízení likvidity a PMR kombinoval data z heterogenních zdrojů (vzdálené Oracle databáze, ruční vstupy – emailové zprávy a další) a generoval řadu podpůrných jednoúčelových mezivýstupů (dočasných textových souborů, sešitů Microsoft Excel či aplikací Microsoft Access s makry). Průběh procesu byl závislý na opakované parametrizaci a ručních vstupech (kopírování dat z mezivýstupů) a případných dodatečných úpravách výstupů pro potřeby agendy.

Cíl projektu

Cílem bylo postavit celý systém na jednotných základech a vytvořit flexibilní řešení kompilačního, analytického a prezentačního systému řízení likvidity, které umožní přijímání, kontrolování, zpracování, uchování, analýzu a odesílání dat systému řízení likvidity a PMR a zároveň zjednoduší komunikaci s dalšími systémy a databázemi v rámci intranetu klienta.

Byly požadovány zejména následující funkcionality:

  • generování výstupů kopírující výstupy z dosavadních excelových souborů pro denní řízení likvidity a PMR

  • přebírání a uložení zdrojových dat do výstupních souborů

  • možnost manuálních vstupů do vstupních a výstupních souborů

  • možnost modifikace stávajících zdrojů pro zpracování

  • zálohování a archivace dat ze vstupních zdrojů a zálohování výstupů

  • možnost parametrizace výstupů v závislosti na nových požadavcích

  • nastavení různých úrovní přístupu k datům na základě přidělených uživatelských práv

  • systém musí být z hlediska funkcionalit vzájemně provázaný.

Poskytnuté řešení

Realizovaná aplikace podstatně zjednodušila práci s různými zdroji dat a minimalizovala vznik možných chyb z uživatelských vstupů. V jednom kroku je schopná sesbírat data z několika Oracle databází a nahraných Excel souborů a v dalším je uživateli přehledně zobrazit pro ruční úpravy. Všechny změny hodnot jsou logované a není problém v aplikaci dohledat, kdy a proč došlo ke změně. Aplikace dokáže generovat výstupní soubory pro použití v jiných systémech, případně přímo aktualizovat databáze jiných aplikací. Dokáže zobrazit množství reportů, mezi které patří kontingenční tabulky, reporty s uživatelsky vytvořeným rozložením přizpůsobeným pro tisk nebo reporty definované v administraci aplikace. Všechny reporty je také možné vyexportovat do Excel souboru.

Ilustrativní náhled