Objednávka drobných

Popis problému

Původním řešením dané realizace byly objednávky tvořené v excelovém dokumentu a zasílané e-mailovou formou dodavateli služeb. Požadavky na dodání byly specifikovány limitací objemů konkrétních provozoven, definovanými dny závozů a střediskem pro závoz. V systému chyběla automatizace, která bránila pozdnímu objednání dodávky, neumožnila předchozí přípravu bez hlídání termínů k odeslání, docházelo k pozdnímu odeslání požadavku, dodavatel nemusel být vždy schopen splnit všechny tyto požadavky.

Cíl projektu

Cílem bylo připravit systém, který ohlídá požadované kontroly a zajistí komunikaci s dodavatelem tak, aby byl zajištěn plynulý a příjemnější chod celého procesu objednávání mincí a bankovek. Zároveň bylo třeba dbát na jednoduchost a intuitivnost systému, aby byl pro konkrétní zaměstnance srozumitelný a pro administrátory co nejlépe udržitelný z aplikačního rozhraní.

Poskytnuté řešení

Dodaná aplikace v designově srozumitelném rozhraní přinesla uživatelům možnost připravit objednávky na několik dní dopředu bez nutnosti hlídání termínů objednávky, které zajišťuje aplikace. Uživatelé jsou tak odstíněni od přímé komunikace s dodavatelem služby. Aplikace v případě změny závozového rytmu objednání definovaného dodavatelem reaguje na tyto změny a reflektuje je do již vytvořených objednávek. Tímto způsobem je možné centrálně spravovat komunikaci mezi uživateli klienta a dodavatelem.

Uživatelé aplikace založí novou objednávku na konkrétní povolený den závozu a to s ohledem na dodržení limitu termínu odeslání objednávky. Po založení objednávky pak uživatel potvrdí její dokončení. V termínu odeslání aplikace ověří všechny objednávky na daný den ze všech prodejen, uzavře je a jejich XLSX výstup zašle dodavateli.

Administrátor aplikace má možnost plně supportovat proces objednání a měnit základní parametry aplikace. Například upravovat závozové rytmy, termíny objednání, nastavovat limity částek objednání specifické pro jednotlivé prodejny a reagovat na české státní svátky, které lze nastavit jako dny závozů.

Prvotní verze projektu byla realizována v červnu 2018.

Ilustrativní náhled