APEXová náhrada za Oracle Discoverer

Problém

Oracle Discoverer je nástroj, který uživatelům umožňuje vytvářet náhled na tabulky, pohledy a materializované pohledy s možností tvorby vlastních reportů a grafů pro analytické účely.

Společnost Oracle se rozhodla vývoj Oracle Discoverer ukončit. Poslední aktualizace byly vydány pro databázi 11g.

Cíl

Vytvořit prototyp nástroje Oracle Discoverer kompatibilní s novějšími verzemi databáze. Přidělovat práva k objektům pomocí databázových grantů.

Řešení

Nástroj byl rozdělen na 2 oddělené aplikace – zvlášť pro administrátory a pro uživatele. Přihlašování do aplikací je zajištěno pomocí databázových účtů, které jsou zabezpečeny DB rolí a profilem pro přístup do přidělené aplikace.


Rozhraní pro administrátora

Administrátor aplikace může nadefinovat vlastní dotazy pro jednotlivé uživatele, a to buď napsáním vlastní SQL query nebo vložením ze souboru. Všechny vytvořené dotazy se validují a tím se zabrání chybám. Dále může přiřadit objekty jednotlivým uživatelům a chybějící granty, vybrat DB schémata používaná v aplikaci a přehled uživatelů a jejich grantů.

Uživatelské rozhraní

Uživatel vytváří reporty na základě adminem přidělených reportů nebo objektů. Má možnost zvolit sloupce, které budou v reportu zobrazené, případně si vytvořit vlastní QUERY z přidělených objektů. Zobrazení reportu je pomocí komponenty „Interaktivní report“, který nabízí všechny požadované funkce (export XLSX a PDF, grafy, práce s daty). Uživatel může u reportu vytvořit vlastní filtry (mimo možnosti interaktivního reportu) a ty se uloží do WHERE podmínky reportu.