Naši klienti...

Úspešné príbehy...

Albert

Cieľom bolo vytvorenie obojsmernej komunikácie medzi centrálou a 330 pobočkami po celej republike duplicitu objednávok mincí a bankoviek. Zároveň bolo potrebné dbať na jednoduchosť a intuitívnosť systému.

Valustrat

Zvýšiť počet oceňovaných nehnuteľností a minimalizovať chybovosť pri prepise dát. To bola výzva pre Apex pri digitalizácii kľúčového procesu dubajskej spoločnosti Valustrat.

Trans Factoring

Trans Factoring je český start-up, ktorý prináša efektívne riešenie prefinancovania faktúr - factoringu svojim zákazníkom zo sektoru dopravcov. Našou úlohou bolo previesť celý proces do plne automatizovaného režimu.