28. apríl 2022

Certifikáty odovzdané!

Naš CEO Kamil Schvarcz počas dvojdňového workshopu, ktorý bol určený pre skúsených Oracle Forma developerov z Českej národnej banky, vysvetľoval rozdielny architektonický prístup APEXu oproti Forms technológiám. Na záver školenia si spoločne naprogramovali jednoduchú aplikáciu pre projekt manažment.