Podpora aplikácií

O nami vyvinuté aplikácie sa radi postaráme. Rozsah a intenzita je na klientovi. Service level prispôsobíme podľa potrieb. Ak ste zdedili staršie Oracle APEX aplikácie, zvládneme aj to.

Perex: 

Klientom poskytujeme všetky výhody podpory, ktorý je pre firmy nielen efektívny, ale aj finančne výhodný.

Logo: