18. Duben 2024

Jak migrovat Oracle Forms na Oracle Apex - Definujte cíle a záměry

✅ Definujte jasně důvody přechodu a měřitelné cíle – např. vyšší efektivita, lepší uživatelské rozhraní nebo snížení nákladů na údržbu. To pomůže určit, kterou aplikaci modernizovat jako první.


✅ Poté identifikujte klíčová vylepšení a konkrétní oblasti, kde může APEX poskytnout výhody, jako je lepší reporting, mobilní odezva nebo moderní funkce uživatelského rozhraní.


✅ Vytvořte podrobné uživatelské role v rámci organizace, popř. role klientů.


✅ Slaďte design s potřebami a očekáváními každé skupiny uživatelů.


✅ Chcete-li zjistit, zda se ubíráte správným směrem, vytvořte interaktivní demoverzi, abyste získali včasnou zpětnou vazbu od uživatelů.


✅ Ujistěte se, že rozhraní je intuitivní a pracovní postupy jsou zjednodušené, aby se minimalizovalo tření mezi uživateli a maximalizovala efektivita procesů.